Tầm nhìn chiến lược

  01/06/2015

Mục tiêu của KILACO là trở thành thương hiệu công ty xây dựng có chất lượng đáng tin cậy của nhà đầu tư trên nền tảng phương châm " Kinh Nghiệm, Trách Nhiệm, Lương Tâm ". Theo đó, cam kết gắn bó với nhà đầu tư dài lâu, tiên phong ứng dụng những công nghệ hiện đại. Chúng tôi rất mong có được cơ hội hợp tác và kiến tạo đến chủ đầu tư công trình an toàn, thẩm mỹ, giá thành hợp lý và tiện dụng.

KILACO sẵn sàng hợp tác liên doanh với các tổ chức nghiên cứu, các nhà thầu và tư vấn thiết kế ở trong và ngoài nước để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài.