LĨNH VỰC KINH DOANH

  13/01/2017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng KIM LAN- KILACO có thế mạnh và kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực:

1. Công trình xây dựng giao thông.

2. Công trình xây dựng dân dụng công nghiệp.

3. Công trình xây dựng kỹ thuật hạ tầng.

4. Khai thác khoán sản.

5. Mua bán và cho thuê thiết bị kỹ thuật xây dựng.

........