Kinh nghiệm thi công

  11/01/2017

 

 

 

 

HỒ SƠ KINH NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIM LAN

1. Tổng số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng :

Stt

Tính chất công việc

Số năm kinh nghiệm

1

Xây dựng dân dụng & công nghiệp

07 năm

2

Xây dựng giao thông cầu đường

07 năm

3

Xây dựng Thủy lợi

07 năm

 

2. Danh mục các hợp đồng đã thực hiện trong 7 năm gần đây:

Đơn vị tính: đồng (VND)

Stt

Tên hợp đồng

Thời gian thực hiện

Tên chủ đầu tư

Nội dung xây lắp chủ yếu

Giá trị hợp đồng

Khởi công

Hoàn thành

1

2

3

4

5

6

7

1

Hợp đồng kinh tế số 17/HĐKT-2013

20/11/2013

20/06/2015

Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817+00÷Km887+00 theo hình thức BOT, bao gồm: Nền, Móng cấp phối đá dăm, Mặt đường, Bê tông nhựa, An toàn giao thông, Hệ thống thoát nước theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

103,679,689,000

2

Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT-2015

20/01/2015

30/05/2015

Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817 – Km887 theo hình thức BOT, bao gồm: Nền, Móng cấp phối đá dăm, Mặt đường bê tông nhựa và Phần đường Trạm thu phí theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

15,813,314,000

3

Hợp đồng kinh tế số 11/HĐKT-2013- Phụ lục 03

10/04/2015

 

Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông

Thi công gói thầu ĐN 07 – Hạng mục bê tông nhựa nóng C12.5

21,671,371,000

4

Hợp đồng thi công xây dựng số 09/HĐTCXD-QL26

05/02/2016

15/11/2016

Công ty CP ĐT và XD 501

Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 26 từ Km3+411 – Km7+500.

42,401,863,000

5

Hợp đồng số 11/2015/TCSM

Thi công xây dựng các công trình thủy công thuộc căn cứ quân sự Cam Ranh

09/12/2015

15/05/2016

Công ty CP XD Tân Cảng số 1

Xây dựng Khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển (giai đoạn 1) thuộc dự án đầu tư Khu dịch vụ hàng hải; sửa chữa, đóng mới tàu biển và công trình dầu khí biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh

144,317,324,539

6

Hợp đồng 01-15/BTN-VL

Thi công BTNC9,5 và BTNC19

15/12/2015

10/01/2016

Công ty TNHH Văn Lang

Thi công rải thảm mặt đường BTN C9.5 hoặc C19 khu đường nội bộ căn cứ quân sự sân bay Cam Ranh.

12,800,000,000

7

Hợp đồng 106A/BTN-TCSM

Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển

09/12/2015

30/12/2015

Công ty CP XD Tân Cảng số 1

Thi công rải thảm mặt đường BTN C9 hoặc C12,5 + C19

19,584,000,000

8

Thi công xây dựng đường nội bộ số 11 và hạ tầng khu công nghiệp long Thành, tình Đồng Nai

04/02/2012

 

Công ty TNHH XD – Dv Tân Việt

Thi công nền, móng, mặt đường và các công trình phụ trợ của đường nội bộ.

14,850,068,000

9

Thi công bóc tầng phủ mỏ đá vôi Tà Thiết - Nhà máy xi măng Bình Phước

22/01/2011

 

Công ty CP ĐT XD Hạ tầng & Khai thác mỏ Tân Việt Bắc

Kkoan nổ, xử lý laterite. Bốc xúc vận chuyển đất tầng phủ và laterite.

20,200,000,000

10

Khai thác đá tại mỏ đá Tà Thiết – nhà máy xi măng Bình Phước

20/12/2010

 

Công ty CP ĐT XD Hạ tầng & Khai thác mỏ Tân Việt Bắc

Khai thác, bốc xúc vận chuyển đá làm xi măng.

48,084,168,000