CÔNG TRÌNH THAM KHẢO

  06/01/2017

Kết quả hình ảnh cho vietnam airline hinh anh

Căn cứ quân sự Cam Ranh

Gói thầu: Số 11c

Hạng mục : Thi công rải thảm mặt đường BTN C9.5 hoặc C19 khu đường nội bộ căn cứ quân sự sân bay Cam Ranh

Địa điểm : Thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

Chủ đầu tư: Công ty CP XD Tân Cảng số 1

Năm: 2016

Tình trạng: đã hoàn thành

Ocean freight

Quốc lộ 14

Gói thầu: ĐN – 01 , ĐN – 03, ĐN – 07

Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817+00÷Km887+00 theo hình thức BOT, bao gồm: Nền, Móng cấp phối đá dăm, Mặt đường, Bê tông nhựa, An toàn giao thông, Hệ thống thoát nước, và Phần đường Trạm thu phí.

Địa điểm: Tỉnh Đăk Nông

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông

Năm: 2013 – 2015

Tình trạng: đã hoàn thành

Kết quả hình ảnh cho road transport

Quốc lộ 26

Gói thầu: số 19 từ Km3+411 -:- Km7+500

Hạng mục: xây dựng tuyến tránh Tx.Ninh Hoà (Km0+00 -:- Km2+897) và cải tạo nâng cấp tuyến QL26 đoạn Km3+411 -:- Km11+504 và đoạn Km91+383 -:-Km98+800 .

Địa điểm: Thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cico 501 BOT QL26

Năm: 2016

Tình trạng: đang thực hiện